ĐIỀU KHOẢN BẢO MẬT

Quý khách truy cập vào thamtu.biz, xin vui lòng chấp nhận điều khoản sau:
Không được sao chép (copy) nội dung chuyện, các bài viết, thông tin từ website này.
Chuyện, các thông tin, bài viết được đăng tải trên thamtu.biz phục vụ mục đích cho quý vị tham khảo và hoàn toàn miễn phí.
Các bài viết, câu chuyện, nhân vật, tên nhân vật đều được thay đổi nhằm bảo mật tuyệt đối thông tin.
Đối với các sự vụ và thân chủ. Chúng tôi tuân thủ về nguyên tắc bảo mật sau: “Bất kỳ” và “Tất cả” các thông tin thu thập được đều không được truyền tới bất kỳ ai mà không được sự cho phép hoặc chỉ định của thân chủ.
Ban lãnh đạo Thám tử tư Sài Gòn T&T

 

, ĐIỀU KHOẢN BẢO MẬT